Mẹ nào cũng thấy đúng vì mẹ là mẹ của con
KHI MẸ CÓ CON, MẸ KHOE CON MỌI NƠI MỌI LÚC CÓ THỂ
MẸ CỐ GẮNG MUA NHIÊU ĐỒ CHO CON NHẤT CÓ THỂ, CÒN CON DÙNG HAY KHÔNG THÌ ĐỂ SAU
QUAN TÂM CON CÓ HƠI “QUÁ MỨC” CŨNG LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG
KHI ĐƯA CON ĐI CHƠI XA, NẾU MANG ĐƯỢC CẢ NHÀ ĐI CHẮC MẸ CŨNG CHẲNG NGẠI
KHÔNG YÊN TÂM KHI GIAO CON CHO NGƯỜI KHÁC TRÔNG, KỂ CẢ ĐÓ CÓ LÀ ….. BỐ

 

LÚC NÀO CŨNG LO CON ĐÓI MẶC DÙ VỪA CHO BÉ ĂN VÀI GIỜ TRƯỚC

Để lại một bình luận